By

Vishal Kakade

AN ओळख (अनोळख)

ज्यावेळी अनेक माणसं एखाद्या कार्यासाठी एकत्र येतात ना तेव्हा खरी कार्यसिद्धी प्राप्त होते. मग त्यातलं यश-अपयश हा सगळा नंतरचा भाग असतो. एक संघटनेची भावना खूप कणखर आणि सकारात्मक असते.
Read More