Tag

Trekking

हॅपी बर्थडे SG-Trekkers – अमोल पोटे

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांना सोबत घेऊन ट्रेकची सुरूवात होते आणि सगळे ट्रेक पूर्ण करतील यासाठी जातीने लक्ष दिले जाते. ट्रेक हा ट्रेकच्या परिभाषेतच केला जातो.
Read More

ट्रेक केल्यानंतर अस काय मिळतं?

बरेचदा परिस्थिती फार प्रतिकूल असते, पाय मुरंगळलेला असतो, जवळच पाणी संपत आलेलं असत, अंधार पडत असतो पण अशा प्रसंगी सुद्धा संयमी राहणं मला इथे कळतं.
Read More
Contact us
Team SG-TrekkersWhatsApp
Mon-Fri, 08:00 - 21:00Call usPhone
contact@sgtrekkers.inEmail usEmail